Keystone logo
Fukuyama City University

Fukuyama City University

Fukuyama City University

مقدمه

Fukuyama City University (FCU) یک دانشگاه کاملاً جدید است که در اول آوریل 2011 به عنوان هشتاد و یکمین دانشگاه دولتی ژاپن افتتاح شد. مأموریت های اصلی FCU پرورش متخصصان واجد شرایط در زمینه های آموزش مدارس و مدیریت شهری و ایجاد دانش و مهارت های جدید مربوط به توسعه یک جامعه و جامعه پایدار است.

"برای آینده بیاموز ، شهر ما پردیس ماست" چراغی است که جامعه FCU ، دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و اداری ما از آن استفاده می کنند.

مکان ها

 • Fukuyama

  Fukuyama, ژاپن

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات