Keystone logo
Fronteriza Teacher Training School of   Tijuana (Escuela Normal Fronteriza Tijuana)

Fronteriza Teacher Training School of Tijuana (Escuela Normal Fronteriza Tijuana)

Fronteriza Teacher Training School of   Tijuana (Escuela Normal Fronteriza Tijuana)

مقدمه

بودن تنها مدرسه عمومی تربیت معلم در شهرداری تیخوانا به معنای مسئولیت بزرگی است و موسسه ما ، که 25 سال اول فعالیت دانشگاهی خود را به پایان می رساند ، امروز بیش از هر زمان دیگری متعهد به تجهیز دانش آموزان خود به مهارت های لازم برای انجام وظیفه است. در این چالش

مدرسه عادی مرزی تیجوانا یک فضای آموزشی حرفه ای است که در آن آرمان های جوانان پویا و حساس با اشتیاق برای خدمت و مسئولیت اجتماعی ، که توسعه م institutionسسه ما را با توجه به آموزش متخصصان آموزش و پرورش که می توانند عامل تغییر در محیط محلی و جهانی آنها ، از طریق دانش ، نوآوری ، رهبری دانشگاهی و اخلاقی ، برای ایجاد یک جامعه مرفه تر و عادلانه تر.

مکان ها

  • Tijuana

    Valles,s/n, 22226, Tijuana

    سوالات