Keystone logo
Epics Visual Effects School

Epics Visual Effects School

Epics Visual Effects School

مقدمه

دفتر برنامه های خارجی ، کارآموزی و خدمات شغلی (EPICS) دانش آموزان را قادر می سازد تا استراتژی های شغلی را برای کارآموزی و فراتر از آن کشف و توسعه دهند. EPICS از طریق کلاسها و رویدادهای نوآورانه ، چندرشته ای ، استراتژیهای شغلی ابتکاری را برای دانشجویانی که وارد هنرها و علوم ارتباطی و اقتصادهای خلاق امروزی می شوند ، تسهیل می کند. EPICS دانش آموزان را تشویق می کند تا با جامعه بزرگتر شمال غربی ارتباط برقرار کنند تا راهنمایی ، شبکه ، مشاغل و سایر فرصت های تجربی را کشف کنند.

مکان ها

  • Zapopan

    Avenida Nicolás Copérnico,3280, 45030, Zapopan

    سوالات