Keystone logo
Elms College

Elms College

Elms College

مقدمه

Elms College یک م artsسسه هنرهای لیبرال پویا ، کاتولیک و آموزشی است که مأموریت آن آموزش دانش آموزان از هر زمینه ای است که خود را در داخل و خارج از کلاس متمایز کرده اند.

ما متعهد به ارائه چالش های جدی تحصیلی دانش آموزان مبتنی بر ایجاد حس قوی از آنچه می توانند در جهان ، همسایگی و یکدیگر کمک کنند ، هستند. برای تجسم این اهداف ، ما در تلاشیم یک جامعه حمایتی ایجاد کنیم که نه تنها دانشجویان ما را قادر به رشد می کند بلکه جامعه ای را نیز که پس از فارغ التحصیلی با خود خواهند گرفت.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Chicopee

    Springfield Street,291, 01013, Chicopee

    سوالات