Keystone logo
EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

مقدمه

موسسه اروپایی نوآوری برای پایداری (EIIS) یک شرکت دانشگاهی است که راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را برای شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و کارآفرینان برای تسهیل و تقویت نوآوری برای پایداری طراحی می‌کند. در EIIS افراد برای رسیدن به پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از طریق آموزش، تحقیق و آزمایش مداوم ارتباط برقرار می کنند. در EIIS، هیچ استاد یا دانشجویی وجود ندارد، فقط افرادی علاقه مند هستند که اطمینان حاصل کنند که یادگیری دیگر نتیجه یک فرآیند غیرفعال نیست، بلکه یک فعالیت جذاب است که با تعامل مستمر تعریف می شود.

ویژگی های پردیس

    مکان ها

    • Rome

      Via di Monte Giordano, 36, 00186, Rome

    سوالات