Keystone logo
DeSales University

DeSales University

DeSales University

مقدمه

در دانشگاه DeSales، شما یک رویکرد مثبت به زندگی پیدا کنید. شاید دوستانه، طبیعت بی تکلف از دانش آموزان ما، استادان و کارکنان، و یا دیدگاه معنوی خوش بین از Oblates سنت فرانسیس د فروش، که دانشگاه و شخصیت خود را شکل داده اند. شاید به این دلیل از برنامه های ما بزرگ دانشگاهی، فضای شخصی از دانشگاه حومه کوچک ما در منظره دره Lehigh پنسیلوانیا، و محیط یادگیری حمایت ما است. در هر حال، این یک تجربه قابل توجه در دانشگاه DeSales یافت می شود وجود دارد. ماموریت این ماموریت دانشگاه DeSales به ارائه مردان و زنان با تحصیلات بالاتر با کیفیت با توجه به فلسفه انسانگرایی مسیحی که توسط سنت فرانسیس د فروش و وارثان معنوی او توسعه یافته است. دانشگاه گویا در مورد دانش، و توسعه استعدادهای برای، فردی، خانوادگی، اجتماعی و زندگی. دانشگاه DeSales جامعه بشری غنی و افزایش شأن و منزلت فرد از طریق تلاش های آموزشی آن است. در کار خود، دانشگاه پرورش گفت و گو حیاتی و احترام بین ایمان کاتولیک روم و فرهنگ انسان است. فلسفه برای دانشگاه DeSales، انسانگرایی مسیحی بدان معنی است که هر جنبه ای از تجربه انسانی قادر به روشنگری است توسط انجیل عیسی مسیح. این انجیل نور به ارمغان می آورد به هر یک از ابعاد وجود شخصی (جسمانی، ذهنی، اجتماعی، اخلاقی، زیبایی، و مذهبی) و هر حوزه محیط زیست (جهان طبیعی، نهادهای اجتماعی، دستاوردهای فرهنگی، دوره های تاریخی و نهادهای مذهبی). برخورد میان کلام خدا و جهان بتن از افراد انسان را می سازد وجود به طور کامل معنی دار ممکن است. دانشگاه DeSales تلاش برای آموزش دانش آموز چه در آن به معنی مسیحی در یک راه سیلسیان، آنچه در آن به معنی در آغوش کشیدن زندگی خود، و معنی آن را به این خبر خوب را به خانواده انسان است. دانشگاه DeSales است بصورتی پایدار و محکم و عمومی به اصول دکترین کاتولیک روم و اخلاق متعهد است. این نیز به طور کامل به رسمیت می شناسد که جستجو برای حقیقت نیاز به یک فضای آزادی اندیشه و عشق خواستار باز بودن به همه این است که خوب است. دانشگاه DeSales دقت تمایز بین تعقیب رایگان از حقیقت، که آن را تضمین هر عضو جامعه دانشگاهی را، و تعهد خود را به آموزه های کلیسای کاتولیک.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Center Valley

    Center Valley Campus DeSales University 2755 Station Avenue,

    سوالات