Keystone logo
© Eva Dang
dBs Music UK

dBs Music UK

dBs Music UK

مقدمه

ما مجموعه ای از به دربیمارستان موسیقی یک برش بالاتر از همه سایر ارائه دهندگان آموزش تولید موسیقی ... مانند برخی از ما بهترین کیت، مانند دیگران ما از بهترین آموزگار ... اما آنچه ما از هم جدا نگرش ما است ... نگرش رفتن اضافی مایل. این بدان معنی است که شما دست در بیشتر گرفتن زمان از هر مرکز آموزش های دیگر، به این معنی ما با خلوص مراقبت کارکنان، به این معنی که شما مانند یک حرفه ای صنعت از یک روز درمان ... بیشتر از همه، به این معنی شما تجربه شگفت انگیز ترین داشته باشد. نگرش از DBS 'می تواند دشوار به توضیح ... اما ما به شما تضمین آن را دوست دارم.

مکان ها

 • Bristol

  Bristol FE Centre Temple Studios Temple Gate Bristol BS1 6QA

  • Bristol

   Bristol HE Centre 17 St Thomas Street Bristol BS1 6JS

   • Pool

    Cornwall Centre Harris Building Cornwall College Camborne Trevenson Road Pool Cornwall TR15 3RD

    • Plymouth

     Plymouth Centre 6 Elizabeth Court Higher Lane Plymouth PL1 2AN

     سوالات