Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
David Eccles School of Business, University of Utah

David Eccles School of Business, University of Utah

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

 • Salt Lake City

  David Eccles School of Business University of Utah Kendall D. Garff Bldg 1645 E Campus Center Dr Rm 101,

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات