Keystone logo
Corpus Christi College (UBC Campus, Canada)

Corpus Christi College (UBC Campus, Canada)

Corpus Christi College (UBC Campus, Canada)

مقدمه

کالج کورپوس کریستی یک جامعه یادگیری و ایمان است ، که یک سنت فکری غنی با قدمت تقریبا 2000 ساله را با موسسات کاتولیک در سراسر جهان به اشتراک می گذارد. شخصیت دانشگاه کاتولیک به طرز شگفت انگیزی در قانون اساسی رسولی پاپ ژان پل دوم از قلب کلیسا شرح داده شده است.

به عنوان یک کالج کاتولیک ، کالج کورپوس کریستی تلاش می کند تا یک مرکز بی نظیر از خلاقیت و انتشار دانش برای خیر بشریت باشد ، که به تحقیق ، آموزش و آموزش دانش آموزانی اختصاص دارد که آزادانه با معلمان خود در یک عشق مشترک به دانش ارتباط برقرار می کنند. . با هر دانشگاه و کالج دیگری ، این لذت جستجوی ، کشف و انتقال حقیقت در هر زمینه دانش را دارد.

مکان ها

  • Vancouver

    Iona Drive,5935, V6T 1J7, Vancouver

    برنامه ها

    سوالات