Keystone logo
Concorde Career Colleges

Concorde Career Colleges

Concorde Career Colleges

مقدمه

Concorde Career Colleges ، Inc مفتخر است که با آموزش متمرکز بر حرفه ، آموزش عملی و تدریس ، نسل بعدی متخصصان بهداشت و دندانپزشکی آمریکا را آماده کند. ما 16 مکان دانشگاه را در هشت ایالت تحت هدایت تیم رهبری خود اداره می کنیم. در حالی که Concorde در سال 1988 به ثبت رسیده است ، بسیاری از دانشگاههای ما برای 50+ سال در حال خدمت به جوامع محلی خود هستند. مطابق با مأموریت و ارزش های ما ، برنامه های آموزشی مراقبت های بهداشتی به دانشجویان اجازه می دهد تا در ماه ها و نه سال ها شروع به کار کنند! * * کنکورد نمی تواند حقوق یا اشتغال را تضمین کند

مکان ها

  • Mission

    Foxridge Drive,5800, 66202, Mission

    سوالات