Keystone logo
Commercial Banking Institute

Commercial Banking Institute

Commercial Banking Institute

مقدمه

مأموریت اصلی موسسه بازرگانی بانکی ، آموزش حرفه ای ها و کارآفرینان شایسته از طریق آموزش مشاغل در زمینه های تحصیلی است.

این مسسه 64 سال تجربه و شناخت دبیر آموزش عمومی دارد. در حال حاضر 36000 فارغ التحصیل در همه زمینه های خود دارد.

مدرسه تخصصی روانپزشکی به مدت 34 سال در خدمت آموزشی بوده و در 4 تخصص شنوایی ، زبان ، فکری ، حرکتی و بصری به معلمان آموزش می دهد.

مکان ها

  • Mérida

    Calle 62,373, 97000, Mérida

    سوالات