Keystone logo
College of Fine & Applied Arts  at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Fine & Applied Arts at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Fine & Applied Arts  at the University of Illinois at Urbana-Champaign

مقدمه

دانشکده هنرهای زیبا و کاربردی به پیشرفت ، تمرین و درک هنر اختصاص یافته است. تمرکز اصلی کالج هم افزایی بین تحقیق و آماده سازی دانشجویان برای مشاغل حرفه ای در ایجاد و تفسیر هنرهای محیطی ، تجسمی و نمایشی است. عمیقاً با آن تمرکز تعهد در جهت بالا بردن و پایداری مطالعه هنرها به عنوان یک روش ضروری درک و بیان پرتحرک تجربه انسانی در جوامع محلی ، ملی و بین المللی است.

این کالج با تأکید بر تعالی حرفه ای ، تنوع ، نوآوری و حفظ ، یک رهبر بین المللی در زمینه تحقیق و عمل در هنر است.

مکان ها

  • Champaign

    Lorado Taft Drive,608, 61820, Champaign

    برنامه ها

    سوالات