Keystone logo
Coker University

Coker University

Coker University

مقدمه

در سال 1985 ما به عنوان یک مدرسه انتخاب کردیم که تفاوت زیادی در نحوه یادگیری و ارتباط دانش آموزان ما با یکدیگر ایجاد کند. ما آن را مدل یادگیری میز گرد خود می نامیم.

آموزش میزگرد ، روشی باستان و سقراط آموزش و بحث را برای تجربه ای که در مدارس دیگر نمی یابید ، امروز وارد کلاس شما می کند. به اشتراک گذاشتن ایده ها ، بحث در مورد چگونگی ارتباط آنها با دنیای واقعی ، کمک به رشد یکدیگر و یافتن اعتماد به نفس و مهارت های رهبری - اینها همه مواردی است که آموزش میزگرد به شما ارائه می دهد.

تمام کلاسهای Coker University به گونه ای طراحی شده اند که فرصتی برای شناخته شدن و شرکت در روشهای معنی دار به شما ارائه می دهند ، اما کلاسهای میز گرد یک تجربه یادگیری واقعاً بی نظیر هستند.

مکان ها

  • Hartsville

    East College Avenue,300, 29550, Hartsville

    سوالات