Keystone logo
Chitkara University

Chitkara University

Chitkara University

مقدمه

Chitkara University در پنجاب توسط دکتر آشوک چیتکارا و دکتر مادو چیتکارا تأسیس شده است که بیش از 40 سال است که معلمان پرشوری هستند. از زمان تاسیس ، Chitkara University متفاوت بوده است. دانش آموزان ما متفاوت بوده اند. همچنین دانشکده ، نقاط قوت دانشگاهی و چشم انداز ما نسبت به آموزش و یادگیری نیز همینطور است. طی یک دهه ، اکثر برنامه های دانشگاهی ما در 50 برنامه برتر کشور رتبه بندی می شوند.

دانشجویانی از سراسر کشور به دلیل تعهد ما در آموزش عالی ، تمرکز بر تحقیق ، دوره های متناسب که آموزش ما را با تغییر پویایی شغلی مرتبط می سازد و مشارکت های بزرگ صنعت ، Chitkara University

مکان ها

  • Rajpura

    Rajpura, هندوستان

    سوالات