Keystone logo
Values ​​Center / Centro de Valores,   S.C.

Values ​​Center / Centro de Valores, S.C.

Values ​​Center / Centro de Valores,   S.C.

مقدمه

Values ​​Center موسسه ای است که به آموزش ، تحقیق ، آموزش و مشاوره اختصاص داده شده است ، در ابتدای این عصر ، با بیش از 10 سال تجربه ، با هدف اصلی آموزش متخصصان با سطح علمی و ظرفیت عالی در اتخاذ تصمیمات ، احساس مسئولیت بالا و مطابق با پیشرفتهای جامعه ای که در خدمت آن هستند.

مکان ها

  • Guadalajara

    Guadalajara, مکزیک

    سوالات