Keystone logo
Centre for Advanced Studies of Guamuchil  (Centro de Estudios Superiores de Guamuchil, A.C.)

Centre for Advanced Studies of Guamuchil (Centro de Estudios Superiores de Guamuchil, A.C.)

Centre for Advanced Studies of Guamuchil  (Centro de Estudios Superiores de Guamuchil, A.C.)

مقدمه

امروزه می توان گفت که مسیری که تقریباً چهل و سه سال پیش توسط این مرکز آموزشی آغاز شد ، نقطه عطفی در پیشرفت گواماچیل و منطقه آوورا بود ، 1977 اولین موسسه آموزش عالی خصوصی در ایالت سینالوا ظاهر شد ، این به لطف پروفسور رافائل کاسترو خوارز و خانم اوا لوز کاماچو سانچز که چشم انداز تأسیس Centro de Estudios Superiores de Guamúchil AC را داشتند و طی این سالها موفق شدند از 36 نسل متخصصان در زمینه های مختلف دانش ، از رتبه ها درو کنند. بیش از 4000 دانشجو از CESGAC فارغ التحصیل شده اند ، اکثریت قریب به اتفاق در زمینه حرفه ای که از آن فارغ التحصیل شده اند کار می کنند.

مکان ها

  • Guamúchil

    Guamúchil, مکزیک

    برنامه ها

    سوالات