Keystone logo
Carlton Trail Regional College

Carlton Trail Regional College

Carlton Trail Regional College

مقدمه

کالج تریل کارلتون یکی از برجسته ترین موسسات آموزشی و آموزشی ساسکاچوان است. از برنامه هایی که ارائه می دهیم ، تا خدماتی که ارائه می دهیم ، ما برای کمک به شما در دستیابی به اهداف آموزشی ، شغلی و آموزشی خود اختصاص داده ایم.

کالج تریل کارلتون یکی از برجسته ترین موسسات آموزشی و آموزشی ساسکاچوان است. ما در خدمت شغل ، اشتغال ، آموزش و نیازهای آموزشی دانش آموزان ، مشاغل ، صنایع و جوامع در شرق ساسکاچوان هستیم. با داشتن دفاتر در هومبولت ، واتروس و وین یارد و کلاس های درس در سراسر منطقه ، برنامه ها و خدمات ما مزایای مهم تحصیلی ، اجتماعی و اقتصادی را برای دانشجویان و مشاغلی که دانشجویان ما به کار می گیرند ایجاد می کند.

تعهد ما در ارائه برنامه های آموزشی و استثنایی به اطمینان از موفقیت فرد ، تجارت و منطقه کمک می کند. ما سخت تلاش می کنیم تا جوامعی را که به آنها خدمت می کنیم درگیر کنیم. ما با مشاغل ، صنایع و جوامع از جمله اولین ملل منطقه همکاری می کنیم تا نیازهای ویژه آموزشی و آموزشی را برطرف کنیم. برنامه های ما را می توان در محل ، یا در یکی از امکانات ما سفارشی و تحویل داد.

مکان ها

  • Southey

    Railway Avenue,230, S0G 4P0, Southey

    سوالات