Keystone logo
Campbell University College of Pharmacy and Health Sciences

Campbell University College of Pharmacy and Health Sciences

Campbell University College of Pharmacy and Health Sciences

مقدمه

دانشکده داروسازی و علوم بهداشتی دانشگاه کمبل به رشد و پیشرفت دانشجویان ، دستاوردها و نتایج آموزشی آنها اختصاص یافته است. ماموریت ما این است که دانش آموزان را در یک محیط مسیحی آموزش دهیم تا حرفه ای مراقبت های بهداشتی باشند که به عنوان بخشی از یک تیم بین رشته ای از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی به طور موثر برای رفع نیازهای بهداشتی موجود و آینده کار می کنند و رهبری حرفه و سازمان های حرفه ای خود را دارند با توجه به این مأموریت است که ما در حال شروع برنامه ارزیابی مستمر در مدرسه خود هستیم.

ارزیابی برنامه برای ارزیابی کل یک برنامه ، دانشجویان آن ، برنامه درسی و فرایندهای پیرامون برنامه است. هدف ما طراحی یک برنامه برای ارائه بهبود مستمر در فرایندهای دانشگاهی از طریق استفاده از داده های معنی دار است

مکان ها

  • Buies Creek

    Main Street,217, 27506, Buies Creek

    سوالات