Keystone logo
California Northstate University College of Health Sciences

California Northstate University College of Health Sciences

California Northstate University College of Health Sciences

مقدمه

دانشگاه کالیفرنیای Northstate (CNU) در سال 2007 توسط گروهی از رهبران بصیر جهت تأمین نیازهای جوامع ما تاسیس شد. موفقیت دانشکده داروسازی منجر به تأسیس کالج پزشکی CNU و سپس راه اندازی کالج علوم بهداشت در مقطع کارشناسی در ژوئن 2015 شد. هر سه کالج بر آموزش ، مشارکت و بورس تحصیلی تأکید دارند.

بر اساس تقاضای محلی و ملی امروز برای تحصیلات کارشناسی در علوم بهداشت ، دانشکده علوم بهداشتی به عنوان یک برنامه علوم بهداشتی منحصر به فرد فعالیت می کند که به آموزش ، رشد و آموزش افراد برای یک شغل موفق و پاسخگویی به نیازهای بیشتر مدارس بهداشت حرفه ای اختصاص دارد .

مکان ها

  • Rancho Cordova

    Prospect Park Drive,2910, 95670, Rancho Cordova

    سوالات