Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Bucknell University College of Engineering

Bucknell University College of Engineering

Bucknell University College of Engineering

مقدمه

در کالج مهندسی باکنل که در سطح ملی قرار دارد ، ما در حال آموزش نسل جدیدی از مهندسان هستیم که فراتر از حل مسئله برای تأثیرگذاری ، تأثیرگذاری و ایجاد تغییر هستند.

در اینجا سوالات تشویق می شوند. ما دانشجویان خود را از روزی که پا به محوطه دانشگاه می گذارند ، مهندس می خوانیم و آنها را قادر به طراحی و نوآوری تحت راهنمایی دقیق دانشکده کلاس جهانی خود می کنیم. دانش آموزان ما با انجام از کلاس اول خود می آموزند و به سرعت به پروژه های صنعت معتبر با شرکای تجاری ، دولتی و غیرانتفاعی در دنیای واقعی می روند.

سرعت تغییرات فناوری هر روز سریعتر می شود. کنجکاوی خود را آزاد کنید و ببینید به کجا می رسد.

مکان ها

  • Lewisburg

    Dent Drive,One, 17837, Lewisburg

    سوالات