Keystone logo
Bridgewater College

Bridgewater College

Bridgewater College

مقدمه

تجربه دانشجویی در Bridgewater College از سال 1880 توسط ارتباطات شکل گرفته و تعریف شده است.

تعهد Bridgewater در ایجاد ارتباطات برای زندگی فرصت های بیشتری برای شکوفایی به شما می دهد. فرصت های بیشتر برای شرکت در ورزش ، تئاتر ، موسیقی ، باشگاه ها و سازمان ها. برای رهبری کردن و برای توسعه و دستیابی به پتانسیل خود از طریق حمایت از اساتید راهنما.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Bridgewater

    East College Street,402, 22812, Bridgewater

    سوالات