Keystone logo
Bloomfield College

Bloomfield College

Bloomfield College

مقدمه

این کالج به عنوان چهاردهمین کالج متنوع هنرهای لیبرال کشور مطابق گزارش US News & World Report در سال 2017 ، از جامعه دانشجویی خود افتخار می کند.

Bloomfield College تنها موسسه نیوجرسی است که به عنوان یک م Blackسسه عمدتا سیاه (PBI) و م andسسه خدمات اسپانیایی شناخته شده است و همچنین م andسسه ای است که در خدمت اقلیت است.

بیش از نیمی از دانشجویان ما خود را به عنوان نسل اول معرفی می کنند و در خانواده های خود اولین کسانی هستند که در دانشگاه ثبت نام می کنند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Bloomfield

    Franklin Street,467, 07003, Bloomfield

    سوالات