Keystone logo
Bethesda University

Bethesda University

Bethesda University

مقدمه

در سال 1976 ، Bethesda University بر اساس یک بنیاد مسیحی برگرفته از الهیات پنطیکاستال برای تجهیز رهبران آینده به مهارتهای حرفه ای مورد نیاز برای تبدیل شدن به رهبران صلح جهانی و مأموریت های جهانی با ساختن کلیساها و م institutionsسسات کتاب مقدس در سراسر جهان ، تأسیس شد.

در سالهای اولیه قرن 21 و در آینده ، هدف BU این است که یک مرکز جهانی برای آموزش آکادمیک مسیحی باشد که رهبران و متخصصان فداکار مسیحی را در جنبش پنطیکاستال و پرستش خدا تولید کند.

مکان ها

  • Anaheim

    North Euclid Street,730, 92801, Anaheim

    سوالات