Keystone logo
Bennett College

Bennett College

Bennett College

مقدمه

در بنت ، شما فقط یک شماره شناسه دانشجویی نیستید ، بلکه شما زنی هستید که در هنگام تحصیل در مقاطع بالاتر و آماده شدن برای حرفه خود ، در آن سرمایه گذاری می کنیم و از او پشتیبانی می کنیم. در اینجا ، شما در روز اول شخصاً توسط رئیس دانشکده مورد استقبال قرار خواهید گرفت ، توسط اساتید باتجربه ای که با شما و سبک یادگیری شما آشنا می شوند ، تدریس می شوید ، با کارکنانی که شما را به منابع بسیاری از ما پیوند می دهند ، تعامل می کنید و با سایر زنان رنگارنگ کار می کنید برای تبدیل شدن به دانشمندان و رهبران جهانی پدیدار بنت به شما قدرت می دهد تا رهبری کنید ، مسیر خود را ایجاد کنید ، تجربه زندگی را کسب کنید و زنی شوید که قرار است باشید.

مکان ها

 • Greensboro

  East Washington Street,900, 27401, Greensboro

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات