Keystone logo
BCN School

BCN School

BCN School

مقدمه

ما یک سازمان متمرکز بر ایجاد راه حل های توسعه فناوری بالا برای آموزش و مدیریت افراد هستیم. ما صدها هزار نفر را آموزش داده ایم. مدیران و صدها مشتری از مهمترین شرکتها. از آمریکای لاتین به طور فعال از راه حل های ما استفاده می کنند.

مکان ها

 • Providencia

  Avenida Nueva Providencia,2353, , Providencia

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات