Keystone logo
Batterjee Medical College

Batterjee Medical College

Batterjee Medical College

مقدمه

BMC در سال 2005 تاسیس شد و در شمال Obhur در جده واقع شده است. BMC دارای 9 برنامه در علوم پزشکی و بهداشت است و حداکثر 7000 دانشجو را در خود جای می دهد. این توسط کمیسیون ارزیابی آموزش و پرورش تایید شده است و اعضای هیئت علمی بسیار واجد شرایط را استخدام می کند. BMC فرصت های آموزشی عالی را برای دانشجویان بیمارستان های وزارت بهداشت و گروه بیمارستان آلمان آلمان فراهم می کند.

مکان ها

  • Jeddah

    Prince Abdullah Al-Faisal Street, 21442, Jeddah

    سوالات