Keystone logo
Bank Street College Of Education

Bank Street College Of Education

Bank Street College Of Education

مقدمه

رویکرد بانک خیابان به آموزش و یادگیری به عنوان استاندارد طلایی در آموزش مترقی به طور گسترده ای شناخته شده است.

تعهد تاریخی و فلسفی غنی بانک استریت به آموزش مترقی در رویکرد ما نسبت به آموزش و یادگیری کودکان و بزرگسالان مشهود است.

رویکرد بانک خیابان ، که به عنوان رویکرد توسعه و تعامل شناخته می شود ، تشخیص می دهد که همه افراد هنگامی که به طور فعال با مواد ، ایده ها و افراد درگیر می شوند ، بهتر یاد می گیرند و رشد واقعی به فرصت های متنوع و پرورشی برای رشد مداوم اجتماعی ، عاطفی و شناختی نیاز دارد .

مکان ها

  • New York

    West 112th Street,610, 10025, New York

    سوالات