Keystone logo
Aventis School Of Management

Aventis School Of Management

Aventis School Of Management

مقدمه

Aventis به عنوان یک دانشکده بازرگانی تأسیس شد که در سال 2007 برای مدیران فعال تأمین می شد و در سال 2010 ، آنها اولین گروه PEI بودند که تحت 4 سال ثبت نام ERF ثبت شدند.

بعداً ، با پایداری Aventis در طی سالها ، در مجموع 1000 فارغ التحصیل در سال 2012 وجود داشت. آنها همچنین در سال 2013 به عنوان عضوی از شورای اجرایی MBA (ایالات متحده) پذیرفته شدند.

علاوه بر این ، در میان 5 ارائه دهنده آموزش خصوصی برتر برای تحصیلات تکمیلی در سنگاپور (JobsCentral Survey 2016) ، Aventis در میان رتبه ها قرار گرفت. اخیراً در سال 2017 ، برنامه موفقیت آمیز Skillsfuture Graduate Diploma در بازاریابی دیجیتال ، پزشکی قانونی دیجیتال و مبارزه با تروریسم راه اندازی شد.

سوالات