Keystone logo
Autonomous University of Chile (Universidad   Autónoma de Chile)

Autonomous University of Chile (Universidad Autónoma de Chile)

Autonomous University of Chile (Universidad   Autónoma de Chile)

مقدمه

مأموریت دانشگاه خودمختار شیلی این است که در سطوح مختلف سیستم ، فارغ التحصیلان و فارغ التحصیلان شایسته ، دارای مسئولیت اجتماعی و با هدف آموزش دائمی را آموزش دهد. دادن یک فضای آکادمیک با کیفیت به آن که باعث پیشرفت آموزش ، تحقیق و ارتباط اجتماعی می شود ، بنابراین به پیشرفت جامعه کمک می کند.

دانشگاه خودمختار شیلی ارزش آزادی فردی ، رشد فردی و اجتماعی را از طریق آموزش و فرهنگ باور دارد و از آن حمایت می کند و احترام به مردم را به عنوان موجودات آزاد و برابر از نظر کرامت و حقوق ، مسئولیت ، اخلاق و کیفیت تشویق و تشویق می کند.

مکان ها

  • Providencia

    Avenida Pedro de Valdivia,425, , Providencia

    سوالات