Keystone logo
Augusto Motta University Centre (Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM))

Augusto Motta University Centre (Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM))

Augusto Motta University Centre (Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM))

مقدمه

UNISUAM بیش از 50 سال در زمینه دانشگاهی فعالیت می کند ، در حالی که واقعیت دانشجویان خود را تغییر می دهد ، سالها پیشرفت کرده است. اولین مرکز دانشگاهی برزیل ، UNISUAM همیشه دانشجویان خود را در وهله اول نگه داشته است ، با توجه به مأموریت خود برای ارتقا the رشد مردان ، تمرین تدریس با هدف ارتقا academic علمی ، حرفه ای و شخصی مردم که به آنها مرتبط است.

مکان ها

  • Bonsucesso

    Avenida Paris,84, 21041-020, Bonsucesso

    سوالات