Keystone logo
Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

مقدمه

La Uniagustiniana یک موسسه آموزش عالی است که متعهد به تشکیل یکپارچه افراد از طریق رشد جسمی ، فکری و معنوی آنها است. این تمایل به این دلیل است که فارغ التحصیلان آن به دگرگونی اجتماعی کشور ، برای کلمبیای بهتر ، با کیفیت زندگی برای همه و با شهروندان قادر به زندگی مشترک در دموکراسی و صلح کمک می کنند.

در مورد پروژه های آینده ، هدف اصلی Uniagustiniana تحکیم هویت نهادی در زمینه دانشگاهی و ملی است. این شامل رشد پیشنهاد دانشگاهی ، ادغام شده در اکوسیستم هایی است که به نفع تولید دانش ، خلاقیت و کارآفرینی است ، علاوه بر دوزبانگی ، شناخت یادگیری و بین فرهنگی.

مکان ها

 • Colombia

  Colombia, کلمبیا

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات