Keystone logo
Arizona State University School for the Future of Innovation in Society

Arizona State University School for the Future of Innovation in Society

Arizona State University School for the Future of Innovation in Society

مقدمه

دانشکده آینده نوآوری در جامعه (SFIS) یک واحد فرارشته ای در پیشتاز تعهد ASU برای پیوند نوآوری با ارزش عمومی است. ما چشم انداز نوآوری مسئولیت پذیر را دنبال می کنیم که پیش بینی چالش ها و فرصت ها ، ادغام دانش و دیدگاه های متنوع و جذب مخاطبان گسترده است. با بررسی روش هایی که تخیل را به نوآوری تبدیل می کنیم - و چگونگی تلفیق نگرانی های فنی و اجتماعی در این مسیر - می آموزیم آینده ای را برای همه بسازیم.

مکان ها

  • Tempe

    Tempe, آمریکا

    سوالات