Keystone logo
Anglo-American Education Group (Grupo Educativo Angloamericano)

Anglo-American Education Group (Grupo Educativo Angloamericano)

Anglo-American Education Group (Grupo Educativo Angloamericano)

مقدمه

از سال 1972 ما به مکزیک کمک کردیم تا با جهان ارتباط برقرار کند.

ما یک موسسه آموزشی با طرح بین المللی هستیم که هدف آن تربیت افرادی است که به دانش ، مهارت ها و نگرش های لازم برای پیشرفت حرفه ای خود نیاز دارند تا بتوانند رهبرانی باشند که بتوانند با چالش های این جهان جهانی مواجه شوند.

مکان ها

  • Mexico City

    Calle Río Lerma,222, 06500, Mexico City

    برنامه ها

    سوالات