Keystone logo
Adams State University

Adams State University

Adams State University

مقدمه

در ایالت آدامز ، سفر آموزشی شما محدود به دیوارهای کلاس نیست. این برنامه سرگرم می شود و با علایق فوق برنامه ، فعالیت های زندگی دانشجویی و جامعه دره سن لوئیس ترکیب می شود. ما آن را The Adams Experience می نامیم.

در نهایت ، The Adams Experience نه یک لحظه است و نه چک لیست رویدادها. این کل سفر آموزشی شماست ، سفری که آنچه را یاد می گیرید به کسی که هستید و توانایی تبدیل شدن به آن را دارد متصل می کند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Alamosa

    Edgemont Boulevard,208, 81101, Alamosa

    سوالات