Keystone logo
Academia Americana Multidisciplinaria

Academia Americana Multidisciplinaria

Academia Americana Multidisciplinaria

مقدمه

آکادمی پزشکی آمریکا SC به عنوان یک جامعه مدنی ، از طریق قانون اساسی شماره 56،313 مورخ 4 ژوئیه 2014 ، در دفتر اسناد رسمی 96 مکزیکوسیتی تأسیس شد و هدف اصلی آن ارائه خدمات آموزشی به طور کلی است. مطالعات ، پروژه ها و تحقیقات برای بهبود برنامه های مطالعه و موارد مشابه.

مکان ها

  • México

    Avenida Insurgentes,2, 55000, México

    سوالات