Keystone logo
Abilene Christian University School of Nursing

Abilene Christian University School of Nursing

Abilene Christian University School of Nursing

مقدمه

دانشکده پرستاری افراد مراقب و صالح را برای خدمت در طیف وسیعی از مراکز درمانی تربیت می کند. برنامه های مدرک پرستاری ACU یک محیط آموزشی دقیق و تجربیات بالینی را در مجموعه ای متنوع فراهم می کند و شما را با مهارت های تفکر فنی و انتقادی لازم برای برتری در یک زمینه شامل بیش از 100 تخصص ممکن آماده می کند.

از طریق روابط نزدیک مشاوره با هیئت علمی مسیحی باتجربه ، با چالش هایی در زمینه بهداشت و درمان روبرو خواهید شد و می توانید دانش ، خرد و مهارت های عملی خود را گسترش دهید.

مکان ها

  • Abilene

    Campus Court,1600, 79601, Abilene

    سوالات