Keystone logo
موزامبیک

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی ارشد برنامه ها که در موزامبیک 2023

تعداد مؤسسات: 1
    • Arusha, تانزانیا
    • Nairobi, کنیا
    • + 8 بیشتر

    موسسه مدیریت شرقی و جنوب آفریقا (ESAMI) مرکز توسعه مدیریت منطقه ای بین دولتی است. دفتر مرکزی ESAMI در آروشا، تانزانیا واقع شده است.