Keystone logo
رومانی

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی ارشد برنامه ها که در رومانی 2024

تعداد مؤسسات: 54
  • Suceava, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Poitiers, فرانسه
  • Iași, رومانی
  • + 5 بیشتر

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • La Rochelle, فرانسه
  • Athens, یونان
  • + 4 بیشتر

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Pitești, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Târgoviște, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oradea, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Cluj-Napoca, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Alba Iulia, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bucharest, رومانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • New York, آمریکا
  • Athens, یونان
  • + 11 بیشتر

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Prague, جمهوری چک
  • Dubai, امارات متحده عربی
  • + 2 بیشتر

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bună Ziua, رومانی

  م Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (PTI) یک دانشگاه مستقل است که توسط وزارت آموزش و پرورش رومانی تأیید شده است. هدف اصلی آن تربیت وزرای اصلاح شده ، لوتری و متحد است. این م Instituteسسه مایل است الهیات را در خدمت جوامع کلیسایی قرار دهد ، که در جامعه ای چندفرهنگی و چند حرفه ای زندگی می کنند.

  • Petroșani, رومانی

  University of Petrosani یک سنت طولانی و زیبا دارد که جانشین موسسه معدن است که بیش از 80 سال در بخارست فعالیت می کرد. در سال تحصیلی ، 1957 تا 1958 در پطروسانی آغاز شد. فقط چند دانشگاه می توانند افتخار کنند که چنین نسبتی را تصویب کنند که مصوبه AI Cuza در سال 1864 است که "مدرسه پل ها ، بزرگراه ها ، معادن و معماری" را تأسیس کرد.

  • Sfântu Gheorghe, رومانی

  Sapientia Hungarian University of Transylvania دانشگاه مستقل جامعه مجارستان در رومانی است که هدف آن ارائه آموزش به اعضای جامعه ما و انجام تحقیقات علمی در سطح حرفه ای بالا است. ما خود را مسئول دانش دانش آموزان ، پرسنل آموزشی و آینده همکاران ، کیفیت فعالیت تحقیقاتی و شفافیت در عملکرد خود می دانیم.

  • Brașov, رومانی

  Transilvania University of Brașov Bra ofov (UNITBV) بزرگترین دانشگاه در مرکز رومانی است. این یک دانشگاه جامع است که برنامه های تحصیلی را در 43 حوزه ارائه می دهد.