Keystone logo
آلبانی

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی ارشد برنامه ها که در آلبانی 2024

تعداد مؤسسات: 3
  • North Kosovska Mitrovica, آلبانی

  کالج اروپایی کوزوو یک موسسه دانشگاهی است که در سال 2013 در پریشتین ، کوزوو تأسیس شده است. تأسیس کالج اروپایی کوزوو نتیجه اتحادیه کارمندان محلی و بین المللی است که تنها هدف آن "ایجاد ارزش های جدید اروپایی برای آینده بهتر" است. کالج اروپایی کوزوو در تدریس ، یادگیری و تحقیق در یک حوزه همه جانبه از کمال استفاده خواهد کرد.

  • Tirana, آلبانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tirana, آلبانی

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...