برنامه کارشناسی ارشد شامل سه ماژول تدریس (مربوط به سه مقاله بررسی) و یک پایان نامه.

سخنرانی

ترین مدل ها شامل یک سخنرانی دو ساعته به عنوان یک جزء کلیدی با کلاس آموزش مرتبط است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط SOAS University of London »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
Contact school
Contact school
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
Price
11,545 GBP
Deadline
Contact school
for programmes beginning in September
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
Contact school
End Date
سپتامبر 1, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
for programmes beginning in September
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

Contact school

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
for programmes beginning in September
End Date
سپتامبر 1, 2019

Contact school

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school