این زمان اضافی به طور خاص طراحی شده است برای کمک به دانش آموزان بین المللی جدید در حل و فصل در انگلستان و GCU قبل از شروع القاء و آموزش دانش آموزان عمومی است.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 15 برنامه دیگر ارائه شده توسط Glasgow Caledonian University - The School of Engineering and Built Environment »

این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Duration
1 - 5 
پاره وقت
تمام وقت
Price
5,500 GBP