Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 10 درجه های کارشناسی ارشد که در کسب و کار اروپا 2023

10 کارشناسی ارشد برنامه ها که در کسب و کار اروپا 2023

بررسی اجمالی

اروپا کسب یک برنامه مدیریت فشرده است که به طور کلی در رویکرد بین فرهنگی متمرکز است. این یک دوره تدریس در سراسر کشور در سطح بین المللی و شناخته شده در سراسر جهان است. این یک درجه بین المللی برای دانشجویان کارشناسی ارشد که هر دو در حال حاضر تمرین و یا به دنبال یک حرفه ای در سازمان ها، بخش ها و موقعیت های سراسر جهان است. کارشناسی ارشد در اروپا کسب و البته مدیران مدرن ارائه شده برای دانش آموزان و کارآموزان در بخش های مختلف سازمان است. این یک برنامه کارشناسی ارشد فراهم می کند که ارتباط جهان با کیفیت در منطقه از شیوه های کسب و کار با حرفه ای برجسته در مدیریت بین المللی است. این برنامه طراحی شده برای تجهیز مدیران و زبان آموزان جوان در جهان از شیوه های کسب و کار بین المللی است. جنبه های مختلف برنامه وجود دارد. لازم به درک که درجه کارشناسی ارشد در اروپا کسب و کار ساختار شده به ارائه آموزش و دانش لازم در بخش های مختلف کسب و کار بین المللی است.یکی نباید گمراه کننده در حالی که انتخاب دوره. این دوره قابل اعتماد افشای تمام دانش آموزان به تحقیق و فعالیت های موثر که عملا به دنیای اقتصاد جهانی، رهبری مالی و مدیریت کسب و کار بین المللی قابل اجرا می باشد. بنابراین یک دوره شناخته شده بین المللی برای کسانی که به دنبال یک خط حرفه ای در امور کسب و کار اروپا. یادگیری واقعیتهای حرفه ای در کسب و کار بین المللی متمرکز بر مسائل کسب و کار اروپا چیزی است که البته ارائه می دهد. استاد در برنامه کسب و کار اروپا ترکیبی از عمل و تئوری های سازمان بین المللی جدایی ناپذیر هستند که در امور کسب و کار اروپا متمرکز شده است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات کسب و کار
  • کسب و کار بین المللی
  • کسب و کار اروپا
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه