Keystone logo

12 کارشناسی ارشد برنامه ها که در کسب و کار اروپا 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
 • مطالعات کسب و کار
 • کسب و کار بین المللی
 • کسب و کار اروپا
رشته های تحصیلی
 • مطالعات کسب و کار (12)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی ارشد برنامه ها که در کسب و کار اروپا

  اروپا کسب یک برنامه مدیریت فشرده است که به طور کلی در رویکرد بین فرهنگی متمرکز است. این یک دوره تدریس در سراسر کشور در سطح بین المللی و شناخته شده در سراسر جهان است. این یک درجه بین المللی برای دانشجویان کارشناسی ارشد که هر دو در حال حاضر تمرین و یا به دنبال یک حرفه ای در سازمان ها، بخش ها و موقعیت های سراسر جهان است. کارشناسی ارشد در اروپا کسب و البته مدیران مدرن ارائه شده برای دانش آموزان و کارآموزان در بخش های مختلف سازمان است. این یک برنامه کارشناسی ارشد فراهم می کند که ارتباط جهان با کیفیت در منطقه از شیوه های کسب و کار با حرفه ای برجسته در مدیریت بین المللی است. این برنامه طراحی شده برای تجهیز مدیران و زبان آموزان جوان در جهان از شیوه های کسب و کار بین المللی است. جنبه های مختلف برنامه وجود دارد. لازم به درک که درجه کارشناسی ارشد در اروپا کسب و کار ساختار شده به ارائه آموزش و دانش لازم در بخش های مختلف کسب و کار بین المللی است.یکی نباید گمراه کننده در حالی که انتخاب دوره. این دوره قابل اعتماد افشای تمام دانش آموزان به تحقیق و فعالیت های موثر که عملا به دنیای اقتصاد جهانی، رهبری مالی و مدیریت کسب و کار بین المللی قابل اجرا می باشد. بنابراین یک دوره شناخته شده بین المللی برای کسانی که به دنبال یک خط حرفه ای در امور کسب و کار اروپا. یادگیری واقعیتهای حرفه ای در کسب و کار بین المللی متمرکز بر مسائل کسب و کار اروپا چیزی است که البته ارائه می دهد. استاد در برنامه کسب و کار اروپا ترکیبی از عمل و تئوری های سازمان بین المللی جدایی ناپذیر هستند که در امور کسب و کار اروپا متمرکز شده است.