Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 درجه های کارشناسی ارشد که در فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها 2023

4 کارشناسی ارشد برنامه ها که در فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها 2023

بررسی اجمالی

دانش آموزان با آرزوهای متخصص خدمات غذا، چه در موقعیت های اداری و چه در آشپزخانه، احتمالا از مطالعه پردازش غذا و نوشیدنی بهره مند خواهند شد. ترکیب رشته های کسب و کار و ایمنی مواد غذایی، پردازش مواد غذایی و نوشیدنی می تواند مبانی مدیریت مواد غذایی را پوشش دهد.

پس از آنکه دانشجویان برنامه مقطع کارشناسی را به پایان رسانیدند، درجه کارشناسی را اخذ می نمایند. جهت اخذ کارشناسی ارشد، معمولاً می بایست 12 الی 18 دوره کالج را بگذرانید که اغلب مستلزم گذراندن امتحانات جامع و/یا انجام یک پایان نامه است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه