Keystone logo

4 کارشناسی ارشد برنامه ها که در معرفت شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
 • مطالعات علوم انسانی
 • فلسفه
 • معرفت شناسی
رشته های تحصیلی
 • مطالعات علوم انسانی (4)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی ارشد برنامه ها که در معرفت شناسی

  دانشجویان معرفت شناسی به تحلیل ماهیت اندیشه انسان و محدودیت های آن می پردازند. با روش شناسی های فلسفی، محققان قادر به بررسی ماهیت دانش، عقلانیت و ادراک هستند. دانش آموزان همچنین تفکر انتزاعی و دانش تجربی را بررسی می کنند تا در مورد رابطه و اعتبار آنها نظریه پردازی کنند.

  پس از آنکه دانشجویان برنامه مقطع کارشناسی را به پایان رسانیدند، درجه کارشناسی را اخذ می نمایند. جهت اخذ کارشناسی ارشد، معمولاً می بایست 12 الی 18 دوره کالج را بگذرانید که اغلب مستلزم گذراندن امتحانات جامع و/یا انجام یک پایان نامه است.