Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 102 درجه های کارشناسی ارشد که در مطالعات اروپا 2023

102 کارشناسی ارشد برنامه ها که در مطالعات اروپا 2023

بررسی اجمالی

مطالعات اروپا یک برنامه دانشگاه است که توسط تعدادی از دانشگاه های سراسر جهان ارائه شده است. ثبت نام در این برنامه اساتید می دهد که دانش آموز فرصت برای یادگیری مسائل مختلف بر کشورهای اروپایی. بسیاری از دانشگاه ها ارائه برنامه هایی که در توسعه و سیاست های اروپا در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چگونه تحکیم وحدت در میان کشورهای مختلف در اروپا تاکید. با این حال، برخی از کالج ها ارائه کلاس های دیگر برای گسترش برنامه؛ با موضوعاتی مانند فرهنگ اروپا، هنر اروپا و زبان. مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات اروپا یک برنامه میان رشته ای شامل موضوعاتی مانند علوم سیاسی، زبان شناسی، فلسفه و جغرافیا است. سیاست های عمومی و تفاوت در برنامه در سراسر اروپا واحدهای هسته اصلی برنامه را تشکیل می دهند. این برنامه در ابتدا در کشورهای اروپایی ارائه شد و هنوز هم در کشورهای اروپایی بیشتر رایج است.با این حال، پیشرفت های اخیر برنامه در سراسر جهان ارائه شده، به ویژه در دانشگاه های آمریکا شمالی و استرالیا دیده اند. مزایای ثبت نام برای برنامه کارشناسی ارشد متعدد هستند. این دانش آموز ارائه می دهد یک فرصت برای درک تاریخ اروپایی، کشورهای خود و فرهنگ است که راه را برای سبک زندگی مدرن هموار کرد. مطالعات نیز به عنوان ابزاری در پرورش میهن پرستی در میان اروپایی ها در این برنامه ثبت نام شده است. با وجود اتحادیه اروپا و آزادی به حرکت، زندگی و کار در کشورهای عضو اتحادیه، دانش آموزان باید فرصت های بی پایان برای مکان های به کار و زندگی می کنند. به طور موثر در ساخت یک برنامه کارشناسی ارشد در مطالعات اروپا کاملا بسته جذاب.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم اجتماعی
  • مطالعات منطقه ای
  • مطالعات اروپا
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (102)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه