Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 50 درجه های کارشناسی ارشد که در مطالعات آسیا 2023

50 کارشناسی ارشد برنامه ها که در مطالعات آسیا 2023

بررسی اجمالی

مطالعات آسیایی استفاده می شود برای اشاره به مدارک دانشگاهی که تجهیز یادگیرنده با دانش در جنبه های مختلف مورد علاقه آسیایی. اعم از تاریخ مردم آسیایی، فرهنگ، مذاهب، زبان و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی خاص به کشورهای مختلف آسیایی. آسیایی مدرک کارشناسی ارشد مطالعات برنامه چند رشته ای است که گویا دانش به دانش آموزان، به آنها مهارت است که باید آنها را قادر به درک مفاهیم مختلف از فرهنگ های آسیایی، اجتماعی و ساختارهای اقتصادی منحصر به فرد به قاره آسیا است. مزایای ثبت نام برای یک برنامه کارشناسی ارشد در مطالعات آسیایی متعدد هستند. در حال حاضر، زمان برنامه هرگز نمی تواند کامل تر باشد. تعادل اقتصادی جهان به سمت منطقه آسیا در حال تغییر است. قدرت فوق العاده غربی به دنبال به سمت آسیا برای فرصت های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک بازار برای محصولات خود.گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات آسیایی بدون شک یکی در بافی راه خود را از طریق جهان اقتصادی آسیایی را دست بالا. مطالعات آسیایی بطور گسترده به سه دسته بندی. مطالعات شرق میانه، مطالعات شرق و جنوب آسیا. بسته به این که کشور یا منطقه کس می خواهد به هدف قرار دادن، مطالعات مختلف متفاوت است و به همین دلیل، یک نیاز به یک انتخاب آگاهانه قبل از ثبت نام. اهداف شغلی و منافع معنوی از دانش آموز باید عامل هدایت می شود در حالی که ساخت انتخاب. مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات آسیایی در یک برنامه مهم برای دانش آموزانی که می خواهند به درک و ارزیابی تاریخ این قاره، رونق اقتصادی در منطقه و نقش آن در تعریف آینده اقتصادی جهان است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم اجتماعی
  • مطالعات منطقه ای
  • مطالعات آسیا
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (50)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه