Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 7 درجه های کارشناسی ارشد که در قانون انرژی 2023

7 کارشناسی ارشد برنامه ها که در قانون انرژی 2023

بررسی اجمالی

برای دانش آموزان به دنبال تخصص در یک بخش از قانون به عنوان آنها مطالعه کارشناسی ارشد خود را ادامه، استاد در قانون انرژی یک میدان در حال رشد است که به دانش آموزان فرصت های جدید در بازار کار قانونی پس از فارغ التحصیلی است. برنامه کارشناسی ارشد نیاز به مطالعه دقیق و تحقیق دقیق، اما می تواند یک سنگ پله به فرصت های شغلی بیشتر در آینده است.

کارشناسی ارشد در قانون انرژی چیست؟ دانش آموزان در تعقیب یک درجه در قانون انرژی اغلب موضوعاتی مانند تنظیم انرژی، نفت و قانون گاز، و قانون محیط زیست مطالعه. برنامه های کارشناسی ارشد اغلب نیاز به ساعت تحقیقات گسترده و ارائه یک پایان نامه نهایی برای اخذ درجه. دانشجویان حقوق انرژی خواهد شد اهمیت کنترل و تنظیم مصرف انرژی و چگونه برای تعمیر شرایط که در آن استفاده از انرژی شده است ضعیف مدیریت مطالعه.

برنامه های تحصیلی در قانون انرژی در دسترس در سراسر جهان هستند، و اغلب شامل مباحث حقوق بین الملل است که ممکن است درها را برای شغل در قاره های مختلف جهان را باز کنید. با سازمان تر تبدیل شدن به تاثیر آنها بر محیط زیست آگاه، فارغ التحصیلان قانون انرژی می تواند تاثیر در بیش از بخش حقوقی داشته باشد.

برآورد هزینه یک استاد در برنامه قانون انرژی خواهد شد به مقایسه نرخ شهریه از یک مدرسه به بعد آمده است. هر موسسه ای نرخ خود را برای هزینه ها و شهریه بر اساس اندازه برنامه خود، تقاضا برای ترم خود، و سایر عوامل متغیر.

پس از فارغ التحصیلی، دانش آموزان می توانند تعدادی از زمینه های شغلی مختلف را دنبال کنند. گزینه های شغلی مشترک برای کارشناسی ارشد در فارغ التحصیلان قانون انرژی شامل افسران عمومی سیاست، پژوهشگران، و معلمان. برخی از دانش آموزان حتی در رفتن به قانون عمل به عنوان وکیل مدافع که در مورد مسائل مربوط به انرژی زیست محیطی و طبیعی تمرکز می کنند.فرصت های شغلی را می توان در سطح بین المللی برای دانش آموزانی که شامل قوانین بین المللی در ترم کارشناسی ارشد خود را در بر داشت.

همانطور که دانش آموزان برای اطلاعات بیشتر در مورد استاد در برنامه قانون انرژی نگاه کنید، منابع آنلاین می تواند در انتخاب از غلظت مناسب کمک کننده باشد. برای درخواست بر روی وب، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس با مستقیم دفتر پذیرش از مدرسه به انتخاب شما با پر در قالب بخوره.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوق اقتصادی
  • قانون انرژی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه