Keystone logo

213 کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی علوم کشاورزی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم زیستی
  • علوم کشاورزی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (213)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی علوم کشاورزی

علوم کشاورزی درست گسترده ای از علم که در علم اقتصادی و اجتماعی در مکاتبات به درک درستی از بخش کشاورزی متمرکز است. این یک علم بسیار منطقه ای است و به طور مستقیم به مناطق محلی مرتبط است. با کارشناسی ارشد کشاورزی، دانش آموزان را اولین گام به سوی حرفه ای پاداش.

علم کشاورزی را می توان به بسیاری از دیگر رشته های علمی مانند مهندسی زیستی، علوم محیط زیست و علوم دامی مرتبط است. اگر شما علاقه مند در بهبود محصول کشور 'بازدید کنندگان، بهبود پایداری هستند، و استفاده و بهره برداری از منابع، و سپس این مسائل و بیشتر با استاد در علوم کشاورزی بررسی شده است. دانش آموزان به دنبال یک استاد در علوم کشاورزی همچنین در مورد مهم و نسبتا جدید زمینه بیوتکنولوژی یاد بگیرند.

بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان ارائه استاد در برنامه های علوم کشاورزی.در زیر شما استاد در درجه علوم کشاورزی که در اگرواکولوژی، جنگلداری، مدیریت طبیعت و بسیاری دیگر تمرکز پیدا کنید! بنابراین از طریق لیست تلنگر و ببینید که اگر این مورد علاقه شما و مربوط به زندگی حرفه ای مورد نظر خود را!