Keystone logo

فیلترها

 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
 • علوم زیستی
 • علوم مولکولی
 • علوم زیستی ملکولی
رشته های تحصیلی
 • علوم زیستی (11)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

11 کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی ملکولی 2024

  کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی ملکولی

  کارشناسی ارشد درجه کارشناسی ارشد است که نیاز به دو سال مدرسه اختصاص داده شده برای دانش آموزان برای دریافت است. برای شروع یک برنامه کارشناسی ارشد، دانشجویان ابتدا باید مدرک کارشناسی در رشته مرتبط به دست آورده اند. در حالی که درآمد کارشناسی ارشد تعهد است، آن است که می تواند از نظر فرصت های شغلی در آینده پرداخت کردن.

  کارشناسی ارشد در علوم زیستی مولکولی چیست؟ این برنامه آموزشی پیشرفته دانش آموزان فراهم می کند با آموزش در عمق در زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، میکروب شناسی و فیزیولوژی. دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه به استفاده از روش های محاسبات علمی برای درک بهتر تحولات سلول و جهش، و چه کسانی که جهش می توان برای مطالعه در مورد بیماری در سطح مولکولی است. دانش آموزان همچنین مطالعه و بررسی چگونگی به داروهای موثر تر با استفاده از همان روش.

  دانشمندان که کسب مدرک کارشناسی ارشد در علوم زیستی مولکولی قادر به دست آوردن دانش مورد نیاز برای ایجاد نوآوری های جدید در این زمینه است.این دانشجویان نیز با مهارت های مورد نیاز به عنوان دانشمندان و محققان کار می کنند، که می تواند کمک آنها را کاملا مطلوب برای کارفرمایان فارغ التحصیل.

  هزینه به کسب مدرک کارشناسی ارشد در اغلب موارد در کالج یا دانشگاه و همچنین توانایی دانش آموز به مدرک خود را در زمان وابسته است. دانش آموزان باید با مدارس که علاقه آنها برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انتظارات هزینه صحبت می کنند.

  با سطح بالای آموزش و پرورش، فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد در علوم زیستی مولکولی اغلب برای کاری که در تحقیقات علمی، حیات وحش و طبیعت حفاظت، سازمان های خیریه، مشاور محیط زیست، داروشناسی، اکوتوریسم، و طرح های انرژی جایگزین بسیار واجد شرایط هستند. دانش آموختگان ممکن است انتخاب کنید به عنوان استادان دانشگاه، محققان زیست محیطی، آسیب شناسان، پزشکی قانونی محققان و توسعه دهندگان دارویی کار. برخی از دانش آموزان ممکن است به مطالعه علوم زیستی بیشتر و ادامه تحصیل خود را در تعقیب یک دکتری را انتخاب نمایید.

  بعضی از مدارس کلاس های آموزش آنلاین و فاصله تا شرکت کنندگان در برنامه می توانید مدرک خود را در راه است که با زندگی پر مشغله خود کار می کند به دست آورند. اگر شما می خواهم برای شروع کسب درآمد کارشناسی ارشد خود را در علوم زیستی مولکولی امروز، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.