Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 35 درجه های کارشناسی ارشد که در سلامت مواد غذایی 2023

35 کارشناسی ارشد برنامه ها که در سلامت مواد غذایی 2023

بررسی اجمالی

استاد در برنامه ایمنی مواد غذایی شامل استفاده از مفاهیم علمی به آماده سازی، حمل و نگهداری مواد غذایی به شیوه ای بهداشتی به طوری که بیماری های ناشی از مواد غذایی مانع است. این باید با یک مدت صدایی مشابه، امنیت غذایی، که خود را با تضمین تامین مواد غذایی پایدار و کافی برای جمعیت های مربوط نمی شود اشتباه گرفته شود. هر دو ایمنی مواد غذایی و امنیت غذایی زیر رشته های کشاورزی، که از آن قرض بسیاری از مفاهیم کلیدی هستند. ایمنی مواد غذایی نگرانی فشار دادن در سراسر جهان است. هزاران نفر از مردم هر روز مرگ به علت مواد غذایی غیر بهداشتی و منابع آب nonpotable، و در بالای این مرگ و میر، میلیون ها نفر به پاتوژن تهدید کننده زندگی است که مواد غذایی خود را به معرض شده بود در معرض. مسمومیت غذایی، در تئوری، 100 درصد قابل پیشگیری. هیچ کس به دلیل مواد غذایی آلوده می میرند.تقریبا همه از زمان، مرگ و میر ناشی از ضعیف آماده، به کار گرفته و یا ذخیره شده از مواد غذایی می تواند اجتناب شده است اگر تنها اصول اساسی در ایمنی مواد غذایی استفاده شده است. سازمان بهداشت جهانی یک چارچوب پنج نقطه برای دستیابی به ایمنی مواد غذایی به ما می دهد. به همین ترتیب، استانداردهای بین المللی در ایمنی مواد غذایی به مدت طولانی تنظیم شده است. پیشگیری از مرگ به دلیل مواد غذایی آلوده تمام موضوع اجرای است. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در برنامه ایمنی مواد غذایی باید به طور کامل با این استانداردهای تعیین شده توسط WHO و ISO آشنا باشد. به همین ترتیب، آنها باید با دانش نه تنها چگونه به ایمن نگه داشتن غذا بلکه برای پیاده سازی چارچوب سیاست عمومی به تضمین این که غذای سالم مجهز شده است. استاد در فارغ التحصیلان ایمنی مواد غذایی هستند و بنابراین اغلب در نهادهای نظارتی ایمنی مواد غذایی و بخش مواد غذایی خصوصی استخدام شده اند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم زیستی
  • علوم غذایی
  • سلامت مواد غذایی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (35)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه